SNCS

Các cụ dặn: “Xây nhà có 2 cửa, cả người cả của đều lao đao”, đời sau muốn tốt phải tránh

Thao Nguyen

Cửa được ví như bộ mặt của một ngôi nhà. Cửa nhà là nơi tụ tài lộc, đón tài lộc ...

Người không có phúc khí, trên thân thường thể hiện ra 3 tật xấu

todattn

Giữa người với người, sự khác biệt chủ yếu nằm ở trạng thái tâm lý. Một người có trạng thái ...