Bài thơ: Sống – Ta cứ sống trọn vẹn nhất có thể, để tâm tư tự tại giữa vô thường

todattn

SỐNG

Ta cứ sống bình đạm theo năm tháng
Mặc ngoài kia nhiều gian trá lọc lừa
Dòng đời mà khi sáng nắng chiều mưa
Biết sao hết chuyện đong đưa trần thế

Ta cứ sống trọn vẹn nhất có thể
Để tâm tư tự tại giữa vô thường
Chuyện ở đời đâu tránh được ghét – thương
Đừng ép mình vừa lòng khắp thiên hạ!

Ai gieo nhân mà chẳng từng gặt quả
Đắng – ngọt gì lại ở người chọn gieo
Thôi thì nhé … độ lượng hết mọi điều
Ta sẽ gặt nhiều yêu thương chân ái…

Nay Xuân xanh mai quay đầu ngoảnh lại
Thoắt vòng đời thoáng nhẹ tựa làn hơi
Liệu có ai thấu hết cuộc khóc cười
Của một chuỗi trăm năm dòng sinh tử

Nay ngày mới … mai trở thành ngày cũ
Biết thế rồi … sống trọn vẹn từng giây…!

Đồng Ánh Liễu

Leave a Comment